Visitors 535
33 photos

M4 NGC 6121

M4 NGC 6121

M8 NGC 6523 The Lagoon Nebula

M8 NGC 6523 The Lagoon Nebula

M16 NGC 6611 Sh 2-49 The Eagle Nebula

M16 NGC 6611 Sh 2-49 The Eagle Nebula

M17 NGC 6618 Sh 2-45 The Omega Nebula, Swan Nebula

M17 NGC 6618 Sh 2-45 The Omega Nebula, Swan Nebula

M30 NGC 7099

M30 NGC 7099

M52 NGC 7654

M52 NGC 7654

M56 NGC 6779

M56 NGC 6779

M72 NGC 6981

M72 NGC 6981

M73 NGC 6994

M73 NGC 6994

M77 NGC 1068

M77 NGC 1068

M78 NGC 2068 vdB 59

M78 NGC 2068 vdB 59

Caldwell 22 NGC 7662 Blue Snowball

Caldwell 22  NGC 7662 Blue Snowball

Caldwell 33 NGC 6992 Veil Nebula

Caldwell 33 NGC 6992 Veil Nebula

Caldwell 39 NGC 2392 Eskimo Nebula/Clown Face Nebula

Caldwell 39 NGC 2392 Eskimo Nebula/Clown Face Nebula

IC434 Horsehead (Barnard 33)

IC434 Horsehead (Barnard 33)

Moon Quartzsite Arizona

Moon Quartzsite Arizona

Moon in Daylight

Moon in Daylight

Moon 02-16-04

Moon 02-16-04

Moon at Night

Moon at Night

Moon 2004-03-29

Moon 2004-03-29