Zenfolio | Dalton Wilson | Cepheus (King of Ethiopia)

Visitors 99
39 photos

Caldwell 2 NGC 40 Bow-Tie Nebula

Caldwell 2 NGC 40 Bow-Tie Nebula

Caldwell 2 NGC 40 Bow-Tie Nebula in HOS

Caldwell 2 NGC 40 Bow-Tie Nebula in HOS

Caldwell 2 NGC 40 Bow-Tie Nebula in HSO

Caldwell 2 NGC 40 Bow-Tie Nebula in HSO

Caldwell 1 NGC 188

Caldwell 1 NGC 188

Caldwell 1 NGC 188

Caldwell 1 NGC 188

NGC 6939

NGC 6939

Caldwell 12 NGC 6946

Caldwell 12 NGC 6946

NGC 7129

NGC 7129

Caldwell 4 NGC 7023

Caldwell 4 NGC 7023

Caldwell 4 NGC 7023 vdB 139

Caldwell 4 NGC 7023 vdB 139

Caldwell 4 NGC 7023 vdB 139

Caldwell 4 NGC 7023 vdB 139

Caldwell 4 NGC 7023 The Iris Nebula

Caldwell 4 NGC 7023 The Iris Nebula

NGC 7380 with SH2-142 Wizard Nebula

NGC 7380 with SH2-142 Wizard Nebula

Sh 2-142 NGC-7380 The Wizard

Sh 2-142 NGC-7380 The Wizard

IC 1396 Sh 2-131 The Elephant's Trunk Nebula

IC 1396 Sh 2-131 The Elephant's Trunk Nebula

IC 1396 Sh 2-131 The Elephant's Trunk Nebula

IC 1396 Sh 2-131 The Elephant's Trunk Nebula

IC 1396 Sh 2-131 The Elephant Trunk in SHO

IC 1396 Sh 2-131 The Elephant Trunk in SHO

IC 1396 Sh 2-131 The Elephant Trunk HOS

IC 1396 Sh 2-131 The Elephant Trunk HOS

Barnard 169

Barnard 169

Caldwell 9 SH2-155 Cave Nebula

Caldwell 9 SH2-155 Cave Nebula